Vitaminen zij organische stoffen die in kleine hoeveelheden noodzakelijk zijn om gezond te blijven, maar die meestal niet door het lichaam kunnen worden aangemaakt. De meeste vitaminen moeten daarom in het voedsel aanwezig zijn. Is dit niet of niet voldoende het geval, dan treden gebreksziekten op. Bekende voorbeelden zijn scheurbuik bij een vitamine C tekort en Beriberi, wat een typische gebreksziekte is voor een vitamine B (B1) tekort.
De naam vitamine suggereert dat het gaat om stikstofhoudende verbindingen, aminen genaamd. De meeste vitaminen zijn echter helemaal geen aminen. De naam vitaminen is chemisch gezien dus niet correct.

Vitaminen worden opgedeeld in twee groepen: de in wateroplosbare vitaminen en de in vet oplosbare vitaminen. De vitaminen B en C zijn in wateroplosbaar, A, D, E en K zijn in vet oplosbaar.

De verschillende vitaminen hebben uiteenlopende functies. In onderstaand schema staan de functies weergegeven.

vitaminefunctie
AEen voorloper van retinal (belangrijk in de ogen)
BComponenten van co-enzymen
CAntioxidant
DRegulator van Calcium en Fosfor metabolisme
EAntioxidant in membranen
KCarboxylatie van glutamaat

Een van de bekendste vitaminen is waarschijnlijk vitamine C. Hoewel mensen geen vitamine C kunnen maken, zijn de meeste zoogdieren wel in staat om zelf vitamine C te maken uit glucose. Ergens in de evolutie is de mens (en nog een aantal andere organismen, waaronder de Guinea Pigs) deze eigenschap kwijtgeraakt. Een mogelijke verklaring voor dit verlies is dat de mens ruim voldoende vitamine C binnen kreeg door de inname van grote hoeveelheden fruit. De eigenschap voor het synthetiseren van vitamine C is in zo’n geval overbodig en heeft geen fitness voordeel, of zelfs een fitness nadeel.